AV COACHING • TRAINING • INTERIM

OVER ONS

Anika

Eigenaar - trainer - coach

Mijn overtuiging is dat als bedrijven zich inzetten op het volledig benutten van het menselijk potentieel en investeren in relaties tussen medewerkers onderling dat hiermee resultaten van je bedrijf aanmerkelijk verbeteren. Verantwoordelijk en vernieuwende wereldverbeteraar, zou zo je me kunnen typeren. Door mijn ervaring, kennis en kunde weet ik wat mensen beweegt, wat goed leidinggeven voor effect heeft op mens en organisatie en weet ik hoe ik mensen leer hoe ze hun relatie tot zichzelf en de ander kunnen optimaliseren.

De steeds complexer wordende wereld vraagt sterker dan ooit om leiderschap. Leiderschap waarin continu leren en reflecteren essentieel is. De status quo ter discussie durven stellen. Ik leer mensen en organisaties te leren. Leren leren, dat maakt de weg vrij voor diepgaande persoonlijke ontwikkeling door het stimuleren van leiderschap en communicatie. Bij mij kun je terecht voor het leren als individu, leren als team en altijd op maat. Om aan de ontwikkelbehoefte te voldoen, bied ik programma’s aan voor diverse stadia van de ontwikkeling in je carrière. 

Ik begrijp wat mensen beweegt, inspireert, wat goed leidinggeven voor effect heeft en hoe relaties tussen mensen onderling leidt tot betere resultaten. Deze ervaring heb ik opgedaan in diverse branches zoals: o.a. (semi) overheid, farmaceutische industrie, medical devices, retail en automotive. Mijn aanpak gaat vanaf het begin uit van borging. Geen training zonder borging. Te vaak zie ik dat er een training is gegeven die na een half jaar zijn effect al helemaal heeft verloren. Daarom start ik met de voorwaarden dat de ontwikkeling in de organisatie wordt geborgd, adviseer en help ik je dit te realiseren.

samenwerking

een team aan specialisten

Als jouw vraag hiertoe uitnodigt, krijg je niet 1 specialist maar een compleet team aan specialisten. Ik werk samen met partners met een uniek specialisme.  De preferred partner waarmee ik samenwerk is R2 Solid Solutions. Een ervaren changemanager die gespecialiseerd is in cultuurveranderingen. Daarnaast werk ik samen met Susan van den Eijnden die als ervaren trainer ingezet kan worden in diverse trajecten, hetgeen zorgt voor extra capaciteit.  Met beide partners match ik op persoonlijke kernwaarden en kunnen wij elkaar vinden in onze visie en missie. Hierdoor krijgt u indien nodig een team van specialisten die ervoor zorgt dat de gewenste resultaten worden behaald en zijn geborgd in de organisatie.

Preferred partner

ROB THEUNISSEN

Vanuit mijn overtuiging dat elke organisatie, bedrijf, afdeling of team altijd nog efficiënter en/of effectiever georganiseerd kan worden, help ik bedrijven en organisaties om te optimaliseren, te verbeteren en te vernieuwen. Op de as van mensen, processen en middelen voer ik verbeteringen door waarbij de focus ligt op wat de eindklant écht belangrijk vindt. Een beter bedrijfsresultaat, hogere klanttevredenheid, kwaliteitsverbetering, efficiëntere processen, reductie van kosten, hogere klantloyaliteit en hogere medewerkerstevredenheid. Als gedreven managementprofessional heb ik kennis van veel branches en bestuurlijke ervaring op strategisch-, tactisch- en operationeel niveau. Ik weet wat werken in de weerstand inhoudt. Hoe je meerwaarde uit menselijk kapitaal kunt halen door patronen te doorbreken en houding en gedrag definitief om te buigen. Bovenal heb ik een sterke binding met mensen en processen (het nu) met de focus op doelen en visie (de toekomst). De kennis en ervaring die ik in de afgelopen 25 jaar heb opgedaan, zet ik graag in om de uitdagingen die jij met jouw bedrijf of organisatie nu tegenkomt, het hoofd te bieden.

 

 

 

 

Preferred partner

SUSAN VAN DEN EIJNDEN

Mijn grootse passie in het leven is het coachen, inspireren en motiveren van mijn medemens. Van nature haal ik graag het beste uit mensen. Dit doe ik het liefst in een complexe omgeving waarin veranderingen centraal staan. Mijn karakter bestaat voor een groot deel uit oprecht geïnteresseerd zijn. Humor, een resultaatgerichte instelling en doorzettingsvermogen zijn dan ook eigenschappen die mij beschrijven. Ik heb in vele en diverse organisaties aantoonbare impact gecreëerd op het gebied van gedragsverandering. Een zichtbare gedragsverandering in de operationele laag teweegbrengen kan alleen maar door follow up coaching van zowel het strategisch als het tactisch kader. De trainingstrajecten verlopen dan ook te allen tijde op alle lagen binnen een organisatie voor een maximale impact. Binnen de omgeving van sales en klantcontact lever ik de ultieme toegevoegde waarde om de wensen van een opdrachtgever te realiseren.

 

Interesse of meer informatie nodig?

direct contact

Anika van der Velde

AV coaching en training