AV- COACHING- TRAINING- interim

REFLACT®

Human

Development tool

IN 15 MINUTEN INZICHT IN IEMANDS BEWUSTE EN ONBEWUSTE GEDRAG

De REFLACT-meting is een online meetinstrument. Met de REFLACT-meting krijg je binnen twaalf tot vijftien minuten inzicht in iemands bewuste en onbewuste gedrag. REFLACT is hiermee een analyse van iemands persoonlijkheid. De afkorting REFLACT staat voor Analytical Competence Tool.

De REFLACT-meting bestaat uit twee onderdelen. In het eerste deel kiest de deelnemer beelden. Deze worden gekozen op basis van gevoel of beleving. De beelden zijn uitgebreid getest. De beleving van de beelden is voor iedereen anders. Dit komt door persoonlijke associaties van de deelnemer.  Door het gebruik van beelden gaat de meting voorbij aan wat iemand op cognitief niveau over zichzelf denkt.

In het tweede gedeelte kiest de deelnemer competenties. Vervolgens wordt online automatisch vergeleken in welke mate deze competenties in lijn zijn met de eerder gekozen beelden.

Hoe werkt het?

Ik zet de REFLACT-meting in voor teamontwikkeling programma’s en coaching.  Omdat ik geaccrediteerd ben om deze meting te lezen, terug te koppelen en te vertalen naar ontwikkelingsdoeleinden, krijg je een accuraat beeld van jezelf of van je team. De REFLACT-meting is volledig online uit te voeren. 

De deelnemer ontvangt van mij een uitnodiging per e-mail. De deelnemer voert vervolgens de meting in een online omgeving uit. Nadat de deelnemer de meting heeft afgerond, volgt er automatisch een heldere rapportage.

Deze rapportage gebruikt de professional als basis van een terugkoppelgesprek met de deelnemer. In de rapportage staan de talenten en ontwikkelmogelijkheden van de deelnemer. Door het gebruik van de beelden zijn dit ook ontwikkelmogelijkheden waarvan de deelnemer nog niet bewust van was. 

Ook iemands valkuilen en competenties die mogelijk energie kosten, zijn in het rapport terug te vinden. Het rapport kan meegegeven worden aan de deelnemer. Deze is zelfstandig leesbaar.

Interesse of meer informatie nodig?

direct contact

Anika van der Velde

AV coaching en training