AV- COACHING- TRAINING- interim

TRAINING

Mijn

specialismen

Alles voor een betere relatie met je klant.

Voor organisaties is meebewegen en vooruitkijken onmisbaar om relevant te blijven. Zeker voor teams waar klantcontact core business is. Wees je bewust van de succesfactoren binnen je organisatie/team én van de zwakke plekken. Alleen dan weet je waar en hoe de verandering moet plaatsvinden. En dan is er nog de uitdaging om iedereen mee te krijgen. Een plan kan op papier nog zo goed zijn, als tijdens of na de implementatie het nieuwe gewenste gedrag uitblijft, is de verandering gedoemd te mislukken. Er is niet één specifieke aanpak de beste.

Door maatwerk te leveren zorg ik voor meetbare toegevoegde waarde voor diverse customer facing teams. Denk aan teams met een commerciële focus en teams met een servicegerichte focus.

Uitgangspunten van mijn trainingen zijn:

  • Trainingen met een praktische insteek;
  • Inzicht vooraf en tussentijds in het gewenste gedrag en resultaat;
  • Duidelijke formulering van het gewenste gedrag met bepaalde contactpersonen en contactkanalen;
  • Actieve betrokkenheid van leidinggevende en waar nodig ondersteunende staffunctionarissen;
  • Een plan met activiteiten die de deelnemers zullen uitvoeren tussen de trainingsdagen door;
  • Geen training zonder borgingsplan;
  • Directie is betrokken bij de trainingen;
  • Veelvuldige overleg vooraf, tussentijds en opvolgend;
  • Werken volgens mijn beproefde en didactische methodiek en
  • Hoge mate van zelfreflectie door alle individuen wordt sterk gestimuleerd.

Interesse of meer informatie nodig?

direct contact

Anika van der Velde

AV coaching en training